WBS neemt deel aan Zeeliedenherdenking
WBS neemt deel aan Zeeliedenherdenking

WBS neemt deel aan Zeeliedenherdenking

Ieder najaar worden op Terschelling de eilander zeelieden herdacht die niet terugkeerden van zee. Een aantal jaren geleden werd door een groep eilanders het initiatief genomen tot de oprichting van een monument voor de omgekomen eilander zeelieden.

Gerrit Luidenga, zelf oud zee- en marineman, was een van de initiatiefnemers en financierde een substantieel deel van het op te richten monument.

Het monument staat aan het einde van de haven en stelt een vrouw voor die uitkijkt over zee om te kijken of haar man nog terug komt van een zeereis.

Elk jaar worden door diverse maritieme eilander organisaties kransen en bloemstukken gelegd bij het monument, voorafgegaan door een samenkomst in de Westerkerk.

Op de basisscholen wordt ook aandacht besteed aan de zeeliedenherdenking, meestal gekoppeld aan een thema. Dit jaar was het thema van de herdenking “Terschellingers in dienst van de Koninklijke Marine”.

Vandaar dat tijdens de samenkomst naast burgemeester Wassink gesproken werd door Kapitein ter Zee van den Berg, commandant van het KIM in Den Helder. Het mannenkoor “De West Aleta Singers” brachten enkele toepasselijke nummers ten gehore. Tevens waren er twee adelborsten die meeliepen in de stoet en betrokken waren bij de kranslegging.

De samenkomst in de kerk en de kranslegging bij het monument werden bijgewoond door studenten van het MIWB in uniform. Een grote groep, meest eerstejaars studenten, vervulden een actieve rol bij het dragen van kransen en bloemstukken.

De aanwezigheid van de geüniformeerde studenten maakten de herdenking tot een fraai geheel. Na afloop waren er veel positieve reacties op de bijdrage van de WBS.

Gert Cupido – Organisatie Zeeliedenherdenking & Begeleider MIWB