WBS - Hogere Zeevaartschool vereniging "Willem Barentsz"
VOZT

VOZT

De VOZT is de “Vereniging van Oud-leerlingen der Zeevaartschool Terschelling” welke is opgericht in 1961. Binnen de VOZT hebben zich meer dan 1900 oud-leerlingen/studenten van de Zeevaartschool georganiseerd. Klik hier om een bezoek te brengen aan hun website.

In samenwerking met het Maritiem Instituut Willem Barentsz heeft de VOZT ervoor gezorgd dat er tegenwoordig een Studiebelangen-fonds bestaat. Dit fonds omvat alle extra betalingen die studenten van het MIWB moeten betalen, denk bijvoorbeeld aan eten, de was, schoolboeken, excursies etc. Tevens kun je bij de VOZT terecht wanneer je het zelf niet breed hebt, maar toch zeer graag wilt gaan studeren aan het MIWB. Per jaar komen er een aantal studenten hiervoor in aanmerking, welke allen een gesprek voeren met het bestuur van de VOZT.

Vanuit de VOZT is er ook een sociëteit, genaamd Willem Barentsz Sociëteit. Jaarlijks worden er vele middagen ingeroosterd om samen te komen voor een hapje/drankje/vergadering of een leuke activiteit. Het doel van deze sociëteit is het leggen van contacten tussen de oud-leerlingen van de Zeevaartschool Terschelling.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door middel van Samenkomsten in Harderwijk, Hoek van Holland en Harlingen met van tijd tot tijd vertoning van films / dia ‘s, causerieën en bezoeken aan interessante objecten.

De Sociëteiten zijn een aanvulling op de avondbijeenkomsten van de VOZT, die elke derde vrijdag van de maand plaatsvinden op een locatie in West-Terschelling (momenteel in Hotel Oepkes). De Sociëteiten zijn toegankelijk voor leden en aspirant-leden van de VOZT.

Tevens brengt de VOZT elk kwartaal een nautisch tijdschrift uit, genaamd de Cornelis Douwes, waarin veel interessante artikelen te vinden zijn omtrent de nautische wereld. Als lid van de WBS, en als student aan het MIWB, ontvang je dit tijdschrift ook. In de Cornelis Douwes zijn ook rubrieken te vinden, waaronder die van de Willem Barentsz Sociëteit, maar ook rubrieken van studenten die een aantal jaren op zee zijn.