WBS - Hogere Zeevaartschool vereniging "Willem Barentsz"
Het bestuur

Het bestuur

Het bestuur leidt de vereniging in goede banen, en vormt de coördinerende factor voor de commissies. Het bestuur bestaat uit vijf actieve leden. Naast hun bestuursfunctie zitten ze, net als iedereen, dagelijks op school. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging, maar als geheel zijn ze verantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt. Er wordt jaarlijks, omstreeks januari, een nieuw bestuur gekozen uit de eerstejaars studenten.

 

Het 78e bestuur (2023-2024):

Voorzitter: Lars van Dijk
Vicevoorzitter: Imre Heikens
Secretaris: Pieter Lubberts
Penningmeester: Norden van der Weij
Sportcommissaris: Bastian Jansma

 

van links naar rechts: Norden van der Weij, Imre Heikens, Lars van Dijk, Pieter Lubberts en Bastian Jansma.

 

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij of zij bereidt alle vergaderingen voor door een agenda op te stellen en geeft leiding aan het bestuur.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de plaatsvervanger van de voorzitter in het geval van diens afwezigheid. In de dagelijkse gang van zaken functioneert de vicevoorzitter als rechterhand. Verder is het aan de vicevoorzitter om de commissies te regelen. Hij of zij zal ervoor zorgen dat er nieuwe commissieleden komen en verzorgt de contracten hiervoor. Daarnaast is het een goede gewoonte dat de vicevoorzitter de formele contacten met de commissies onderhoudt.

Secretaris

De secretaris verzorgt de verslaglegging van vergaderingen. Verder worden de contacten met de bedrijfswereld (onder andere de sponsoren) door de secretaris onderhouden. Hij of zij schrijft nieuwsbrieven en is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging.

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de vereniging. In- en uitgaven worden door hem of haar opgetekend en beheerd. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket is het maken van de jaarlijkse begroting.

Sportcommissaris

De sportcommissaris is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de sportafdeling van de vereniging. Zijn takenpakket omvat onder andere het organiseren van sportevenementen, wekelijkse huur van een sportzaal en contact houden met de sportende Terschellinger.

Webcommissie

Zonder webcommissie, geen website!
2017-2018 – Wilco Hut & Dylan van Spaandonk
2018-2019 – James N. & Bart Schilder
2019-2020 – Miguel Holthof & Sara Houtman
2020-2021 – Miguel Holthof
2021-2022 – samfleur.nl
2022-2023 – Andre Dekker
2023-2024 – Wesley Siegel