WBS - Hogere Zeevaartschool vereniging "Willem Barentsz"
Alchohol- en drugsbeleid

Alchohol- en drugsbeleid

De studentenvereniging beschikt over en drugsbeleid waarin onder andere de volgende punten zijn opgenomen:

Definitie middelengebruik: onder middelengebruik word de consumptie van alcohol en/of het gebruik van hard- en softdrugs verstaan.

  • De vereniging hanteert en zero tolerance beleid voor harddrugs in het gebouw dat onder beheer staat van de WBS of tijdens verenigingsaangelegenheden;
  • Afspraken over mogelike sancties bij het gebruik of onder invloed zijn van hard- en softdrugs in het gebouw dat onder beheer staat van de WBS of tijdens verenigingsaangelegenheden;
  • Een protocol in het geval van (verdenkingen op) overtreding van dit beleid.
De studentenvereniging beschikt over en alcoholbeleid en streeft ernaar dit jaarlilks te herzien. In het alcoholbeleid zin onder andere de volgende punten opgenomen:
  • Barcommissieleden behalen het certificaat behorende bij Sociale Hygiëne (SH);
  • Afspraken over nuchterheidsdiensten tijdens verenigingsavonden en grote evenementen.
De studentenvereniging streeft ernaar verantwoorde alcohol consumptie bij haar leden te stimuleren door onder andere:
  • Het bijbrengen van bewustwording over verantwoorde alcoholconsumptie;
  • Het sanctioneer is met alcohol tegen te gaan;
  • Non-alcoholische dranken competitief te maken.

 

Om de leefstijl op de campus optimaal te houden is de vereniging betrokken bij de werkgroep Helder Terschelling. De groep zet zich gezamenlijk in voor een gezond Terschelling, zowel voor de eilanders als voor de bezoekers. Het is niet vanzelfsprekend dat het gebruik van alcohol en andere middelen verbonden is met het eiland. Zelfs zonder deze middelen kun je hier een geweldige tijd hebben. Het project Helder Terschelling is een samenwerking tussen de gemeente Terschelling en lokale en regionale organisaties om preventie op het gebied van alcohol en drugs aan te pakken.

Daarnaast onderhoudt het bestuur nauw contact met Lucia Steen, een sociaal psychiatrisch verpleegkundige en jongerenwerker bij Verslavingszorg Noord. In situaties waarin leden een risico lopen om zichzelf te verliezen in het gebruik van alcohol, is er een mogelijkheid om het haar contact op te nemen en met deze leden hierover te praten.

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de vereniging via contact.