Bestuursoverdracht 2015
Bestuursoverdracht 2015

Bestuursoverdracht 2015

5 Maart 2015 heeft de bestuursoverdracht weer plaats gevonden. Na een spannende verkiezing een paar maanden eerder zijn de nieuwe voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en sportcommissaris weer bekend201

Als eerste is de functie van voorzitter overgenomen door Michiel Bouma. De nieuwe vice-voorzitter wordt Harmen Komin. De functie secretaris is overgenomen door Calvin Kant. Gabriëla van der Wilt neemt de functie van penningmeester over. En Job van de Noort is de nieuwe Sportcommissaris.

 

 

Michiel Bouma, voorzitter, 19 jaar en afkomstig uit Medemblik.

Als voorzitter ben ik verantwoordelijk voor de studentenvereniging en ben ik tevens het gezicht ervan. Ik wil daarom dat alles zo goed mogelijk verloopt, zodat de vereniging de goede naam hoog blijft houden. Met mijn ervaring als leidinggevende en verschillende commissies op mijn vooropleiding denk ik dat ik het samenwerken kan bevorderen en stimuleren. Ik hoop met dit bestuur een voorspoedig jaar te mogen beleven, waarbij de goede relatie met de bedrijvensector hoog in het vaandel staat.

 

Harmen Komin, vice-voorzitter, 18 jaar en afkomstig uit Haarlem

Als vice-voorzitter ben ik verantwoordelijk voor alle commissies van de studentenvereniging en hetgeen zij organiseren. In geval van afwezigheid van de voorzitter ben ik zijn plaatsvervanger. Ik zal mij inzetten voor samenhorigheid onder de leden. Dit zal niet alleen profijt hebben voor de studie, maar ook voor hun toekomstige maritieme carrière. Samen met mijn medebestuursleden ben ik ervan overtuigd dat we er een heel geslaagd jaar van kunnen maken en de vereniging soepel kunnen laten functioneren.

 

Calvin Kant, secretaris, 17 jaar en afkomstig uit Den Helder.

Als secretaris wil ik me zo goed mogelijk inzetten voor de studentenvereniging . Het is mijn taak om ervoor te zorgen dat het contact met u optimaal verloopt en dat u weet wat u aan ons als vereniging heeft. Daarbij hoop ik, dat de WBS nog bekender wordt in de maritieme wereld.

 

Gabriëla van der Wilt, penningmeester, 17 jaar en afkomstig uit Hoogeveen

Als penningmeester ben ik verantwoordelijk voor de financiële kant van de studentenvereniging. Ik wil ervoor zorgen dat alle financiën goed en snel worden afgehandeld. Verder wil ik mij graag volop inzetten voor de vereniging en er een mooi bestuursjaar van maken.

 

Job van de Noort, sportcommissaris, 21 jaar en afkomstig uit Breda.

Als sportcommissaris ben ik het eerste aanspreekpunt van de studentenvereniging voor sport gerelateerde onderwerpen. Door mijn ervaring als topsporter en instructeur heb ik de capaciteiten om leuke activiteiten te organiseren in combinatie met sport. Ik hoop met dit team er een mooi bestuursjaar van te maken.