<span class="vcard">Wilco</span>
Wilco

Gieterfeest

Het gieterfeest 11 mei 2017 was de datum waarop het gieterfeest gepland stond. De feestcommissie heeft binnen 4 weken, een hertentamenweekje meegeteld, alles voor elkaar …