Het bestuur

Het bestuur leidt de vereniging in goede banen, en vormt de coördinerende factor voor de commissies. Het bestuur bestaat uit vijf actieve leden. Naast hun bestuursfunctie zitten ze, net als iedereen, dagelijks op school. Elk bestuurslid heeft zijn eigen taken en verantwoordelijkheden binnen de vereniging, maar als geheel zijn ze verantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt. Er wordt jaarlijks, omstreeks januari, een nieuw bestuur gekozen uit de eerstejaars studenten.

Het huidige bestuur

De Terschellinger

 

Het huidige bestuur:
Penningmeester: Nora Sappé
Voorzitter: Stephan van Bemmel 
Secretaris: Stephan van Bemmel
Sportcommissaris: Sander Venekamp
Vicevoorzitter: Graham Jonker
Van links naar rechts

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging. Hij of zij bereidt alle vergaderingen voor door een agenda op te stellen en geeft leiding aan het bestuur.

Vicevoorzitter

De vicevoorzitter is de plaatsvervanger van de voorzitter in het geval van diens afwezigheid. In de dagelijkse gang van zaken functioneert de vicevoorzitter als rechterhand. Verder is het aan de vicevoorzitter om de commissies te regelen. Hij of zij zal ervoor zorgen dat er nieuwe commissieleden komen en verzorgt de contracten hiervoor. Daarnaast is het een goede gewoonte dat de vicevoorzitter de formele contacten met de commissies onderhoudt.

Secretaris

De secretaris verzorgt de verslaglegging van vergaderingen. Verder worden de contacten met de bedrijfswereld (onder andere de sponsoren) door de secretaris onderhouden. Hij of zij schrijft nieuwsbrieven, en is verantwoordelijk voor de administratie van de vereniging.

Penningmeester

De penningmeester beheert het geld van de vereniging. In- en uitgaven worden door hem of haar opgetekend en beheerd. Een belangrijk onderdeel van het takenpakket bestaat uit het maken van de jaarlijkse begroting.

Sportcommissaris

De sportcommissaris is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de sportafdeling van de vereniging. Zijn takenpakket omvat onder andere het organiseren van sportevenementen, wekelijkse huur van een sportzaal en contact houden met de sportende Terschellinger.

Websiteco 2017-2018
Important aswell. Zonder websiteco, geen website!


Toekomstige evenementen

  1. Voorjaarsbal 2018

    16 maart - 18 maart
  2. Zeepkistenrace 2018

    26 mei @ 1:00 pm - 5:00 pm